Informatie - ...waar vind ik..?

In 1862-1863 heeft men de Grote Kerk ingrijpend gerestaureerd. Deze restauratie gebeurde – naar de toenmalige opvattingen – in neogotische stijl. Op de onderstaande foto's zijn de belangrijkste wijzigingen, die toen werden doorgevoerd, duidelijk zichtbaar:

  • het houten tongewelf van het schip en de transepten werd weggewerkt door het aanbrengen van een lager gestukadoord plafond;
  • er werd een neogotische preekstoel geplaatst, welke weer is verkocht aan Tienhoven toen de tweede restauratie van 1957-1960 plaatsvond waarbij tevens de huidige preekstoel is aangeschaft, afkomstig uit Bergschenhoek
  • de zuidbeuk werd afgeschot van de kerkruimte
  • aan de buitenzijde werd het metselwerk (vanwege de slechte staat daarvan) bepleisterd met portlandcement

Over deze ingrijpende restauratie was men allerwegen zeer content, zoals duidelijk blijkt uit een stukje uit de Schiedamse Courant van 16 november 1863:

krantenartikel-restauratie 

interieur-grote-kerk exterieur-grote-kerk