Ook als kerk volgen we de richtlijnen van de overheid en het RIVM om de verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk in te dammen en elkaars gezondheid zo min mogelijk in gevaar te brengen. De Protestantse Kerk in Nederland adviseert wat deze richtlijnen betekenen voor het kerkenwerk. Blijft staan dat we juist ook in deze tijd u/jou in woord en daad van dienst willen zijn vanuit het Evangelie. Vandaar het volgende:

a. Informatie

Informatie geven we door via het kerkblad en de mededelingen tijdens dekerkdiensten. Raadpleeg ook de website www.hervormdleerdam.nl.

b. Kerkdiensten

Tot en met 28 juni zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. Ze wordenop de gebruikelijke tijdstippen gehouden (er worden geen afzonderlijkeochtenddiensten in de Grote Kerk en de Pauluskerk gehouden). Een overzichtvan de diensten treft u elders aan.Mede met het oog op beelduitzending worden alle diensten gehouden in deRehobothzaal van de Pauluskerk. Aanwezig zijn: predikant, ouderling,organist, technicus, koster en twee gemeenteleden.

 • De diensten zijn online live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl of www.kerkomroep.nl (of via de gedownloade app van deze sites).
 • Uitzendingen met beeld lopen via een livestream van het kanaal YouTube.
  Zie op www.hervormdleerdam.nl de pagina ‘beelduitzending-kerkdiensten’.
  Via deze kanalen zijn de diensten ook terug te luisteren.
 • P.S. Laat het ons weten wanneer het u niet lukt om op deze manier de kerkdiensten te volgen.
  (Vanaf 5 juli hopen we (onder het voorbehoud dat de techniek voor beelduitzending is aangelegd) weer in de Grote Kerk en de Pauluskerk bijeen
  te kunnen komen, zij het met maximaal 100 aanwezigen. Er wordt gewerkt aan een gebruiksplan (protocol) en een reserveringssysteem. Nadere info volgt t.z.t.)

c. Collecten

Er vinden nu geen collecten plaats in de kerkdiensten. Maar de goede doelen van de diaconie en de werkzaamheden van kerkbeheer in onze gemeente gaan wel door.
Bijdragen aan de collecten in de dienst (warm aanbevolen!) kan:
- via de webshop;
- via de Kerkgeld App;
- via de bankrekening;
- of door het apart te leggen voor de eerstvolgende ‘normale’ dienst.

 • Na 1 juli worden er ‘inhaalcollecten’ gehouden in de eerstvolgende ‘normale’ diensten.
 • Dit zijn de bankrekeningnummers waarop uw gift graag ontvangen wordt:
  - diaconie: NL39 RABO 0358489334
  - kerkbeheer: NL 96 RABO 0373724098

d. En verder?

“Bidden, wachten (hopen op God) en het goede doen”, zei iemand. Vandaar:

 • Tot en met woensdagavond 24 juni is er van 19.30 tot 20.00 uur een live uitzending van een gebedssamenkomst in de Rehobothzaal (waarbij alleen koster, organist, ambtsdrager en predikant aanwezig zijn): te beluisteren via kerkradio en internet (www.kerkdienstgemist.nl en www.kerkomroep.nl).
 • Pastorale contacten vonden tot nu toe zoveel als mogelijk telefonisch plaats. Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk voorzichtig weer worden opgepakt. Daarbij houden we ons aan de regels van de overheid. We overleggen uiteraard met u als gemeentelid welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Schroom niet om ook in deze tijd in situaties van ziekte en zorg, van angst, eenzaamheid en onzekerheid een beroep te doen op uw wijkouderling, op dominee Termaat of dominee Markus.
 • Ga eens na voor wie u/jij naaste kunt zijn d.m.v. bijv. een telefoontje, een appje, een kaartje, het doen van een boodschap of het aanbieden van een maaltijd.
 • Diaconale hulp: voor uw hulpvraag kunt u contact opnemen met één van de diakenen (zie ook www.nietalleen.nl).

e. Contactgevens

Wijkgemeente Centrum-Oost:
- pastorale vragen: ds. G.A. Termaat, E: , T: 0345-612505 of 06-44329485
- diaconale vragen: Marius van Dam, E: , T: 06-37529185 (b.g.g. Diaconie West bellen)
- overige vragen: J. Verhoeven, E: , T: 06-22832262
Wijkgemeente West:
- pastorale vragen: ds. H. Markus, E: , T: 0345-612662 of 06-49375052
- diaconale vragen: Dijo van der Hek, E: , T: 06-25361403 (b.g.g. Diaconie CO bellen)
- overige vragen: J. den Hartog, E: , T: 0345-599488