Het officiële orgaan van de Hervormde gemeente is de “Hervormde Kerkbode”, die meestal eenmaal per twee weken verschijnt.

Voor abonnementen, advertenties, enz. kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau.

De abonnementsprijs bedraagt € 16,- en voor de postabonnementen € 47,- per jaar.