Vanwege het vertrek van onze pastoraal werker zoeken de kerkenraden van de Hervormde
wijkgemeenten Centrum-Oost en West, behorende tot de Protestantse gemeente Leerdam,
een

Pastoraal werker

 

ter ondersteuning van de beide wijkpredikanten in de ouderenzorg.
Het betreft een functie voor drie of vier dagdelen per week (0,3 – 0,4 fte), met een
voorlopige aanstellingstermijn van een jaar, met de mogelijkheid van verlenging.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van de Protestante Kerk in
Nederland.

In de reguliere aanstelling gaat het om:

  • pastoraat aan ouderen
  • het leiden van rouwdiensten

Bij afwezigheid van de predikanten wordt een bredere inzet verwacht en gaat het ook om:

  • crisispastoraat
  • catechese

Onze gedachten gaan uit naar een HBO-er GPW, proponent theologie, of een (emeritus)
predikant. Wij verwachten van u, dat u vanuit een levend geloof hartelijke contacten kunt
leggen; dat u belijdend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland en zich van harte
verbonden weet met het gereformeerd belijden.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Ds. G.A. Termaat, tel: 0345-612505 (wijkpredikant Centrum-Oost)
Ds. H. Markus, tel: 0345-612662 (wijkpredikant West)
dhr. J.A. den Hartog, tel: 0345 599488 (scriba wijk West).

U kunt uw sollicitatie – voorzien van motivatie en CV – tot uiterlijk 22 juni zenden aan de
scriba van wijkkerkenraad West, Recht van ter Leede 39, 4143 LN Leerdam.