Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
mrt
12

Op het moment van verschijnen van deze kerkbode hopen we de presentatie van het “stappenplan fusieproces” in de verschillende (wijk)kerkenraden afgerond te hebben. Daarna volgt de beoordeling en bespreking van het plan in de kerkenraden.

Daarnaast treft de stuurgroep voorbereidingen voor een gezamenlijke bespreking en vaststelling van het stappenplan fusieproces in mei. Indien de kerkenraden met het plan instemmen en de Algemene Kerkenraad en de Kerkenraad van de Bethelkerk het vaststellen, gaan we over tot de uitvoering van het plan. Dat betekent nadrukkelijk niet dat de kerkenraden dan over gaan tot een fusie, maar wel dat zij volgens het plan gaan werken aan het “ontwerp” van een fusiegemeente. Meer daarover in de volgende kerkbode.

Vragen over het fusieproces kunt u persoonlijk aan mij stellen, of via de e-mail: Op de site is een pagina geopend voor het fusieproces: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad