onderhoud pauluskerkDiverse werkzaamheden rond en aan de Pauluskerk

Zoals de oplettende kerkbezoeker al heeft gezien is de fa. Havelaar gestart met het vervangen van de dakbedekking op de kerkzaal van de Pauluskerk. Ook zal er een aanzienlijk betere en dikkere isolatie onder de dakbedekking worden aangebracht. Daarnaast zullen door van der Bunt Isolatie B.V. in de maand augustus de spouwmuren van de gehele kerk met de bijzalen worden geïsoleerd. De spouwmuren zullen worden opgevuld met polystyreen parels, welke zijn voorzien van een bindmiddel. Hiermee kunnen we het energieverbruik van de kerk aanzienlijk reduceren.

Om de werkzaamheden op het dak zorgvuldig te kunnen uitvoeren zijn de 6 airco unit van hun plaats gehaald. Voor zover nu valt te overzien zullen de units op vrijdag 24 juli weer in bedrijf worden gesteld.

Tijdens de zondagse diensten zal het in de kerk ongetwijfeld veel warmer zijn dan u normaal gewend bent. Helaas kunnen we daar een aantal zondagen niet meer tegen doen dan zo nodig de deuren tegen elkaar open zetten. Graag vragen wij uw begrip voor deze tijdelijke toestand.

De schakeling van de airco’s wordt dusdanig gewijzigd dat er maar 3 gelijktijdig in bedrijf zullen zijn bij hoge buitentemperaturen. Vanwege de aangebrachte isolatie op het dak en in de spouwmuren zullen er meer niet nodig zijn.

U begrijpt dat het elektra verbruik hierdoor zal dalen. In de winter houden we de temperatuur beter ‘vast’ ten gevolge van de verbeterede isolatie en dus zal het gasverbruik dalen.

Op 18 augustus, na de bouwvak vakantie, zal het voorplein van de kerk opnieuw worden aangelegd. Het plateau bij de hoofdtoegangsdeuren wordt door Kwadraat Bouw a.h.w. ‘verdiept’ en betegeld waardoor rolstoelen gemakkelijker om de deuren heen kunnen.

Ook wordt er meer bestrating aangebracht ten koste van de struiken. Het voordeel is hierbij dat bij het uitgaan van de kerk men meer ruimte heeft om na te praten. De bestaande tulpenboom wordt gerooid en daarvoor in de plaats komen er 2 stuks tulpenbomen terug. Voor het rooien van de boom en de struiken en het assistentie verlenen bij de bestratingswerkzaamheden zijn wij op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om gedurende ca. 2-3 weken dagelijks hand- en spandiensten te verlenen. Om te beginnen willen we op zaterdag 15 augustus met een aantal vrijwilligers starten met het weghalen van de stuiken voor de kerk. Ook in de dagen daarna zijn er vrijwilligers nodig. Hoe meer er zich aanmelden, des te minder vaak wordt u ingeroosterd. Er wordt door de aannemer met een open begroting gewerkt zodat we met de inzet van vrijwilligers kunnen bezuinigen op de post arbeid in de begroting. Geeft u zich op?

U kunt bellen met Pieter Hoegee, tel. 06-5115 4703.

Mailen mag natuurlijk ook:  

Tenslotte zal eind augustus de kerk een schilderbeurt krijgen zodat het geheel er weer fris bij staat. En ja, natuurlijk kost dit alles veel geld. Maar gelukkig heeft het college van kerkrentmeesters goed gespaard, hoewel dit natuurlijk wel een gat in de reserves slaat. Daarom rekenen wij de komende tijd op uw offervaardigheid om de reserves weer aan te vullen.