Algemene Kerkenraad

Aan dit college zijn de werkzaamheden, omschreven in de kerkorde, toevertrouwd.

Het moderamen:

Preses:
- Ds. H. Markus, Spiegellaan 2a, 4142 SP Leerdam, tel. 612662, Predikant wijkgemeente West.

Assessor:
- Ds. M.B. Heijting, Parallelweg 5, 4143 LA Leerdam, tel. 506898, Predikant wijkgemeente Kerk aan de Linge.

Scriba:
- Ouderling J. Keuken, Pr. Marijkestraat 36, 4141 GA Leerdam, tel. 616726.

Tweede scriba:
- Ouderling-kerkrentmeester R.H. van Rijn, Hoogeind 2d, 4143 LX  Leerdam, tel.618519, wijkgemeente Centrum-Oost

Naast deze moderamenleden zijn lid van het Groot Moderamen:
- Diaken T. Woudenberg, Tiendweg 110, 4142 EM Leerdam, tel. 619873, Wijkgemeente West
- Ouderling A. Breure, Wijkgemeente Kerk aan de Linge.
- Dominee Ds. G.A. Termaat, Tiendweg 116, 4142 EN Leerdam, wijkgemeente Centrum-Oost

De overige leden:
- Ouderling. N. den Besten, wijkgemeente West
- Ouderling J. den Besten, wijkgemeente Centrum-Oost
- Ouderling-kerkrentmeester M. Kaasschieter, wijkgemeente Kerk aan de Linge
- Ouderling kerkrentmeester L. Kamphuis, wijkgemeente West
- Diaken J. van Dijk, wijkgemeente Centrum-Oost
- Diaken D. den Ottelander, wijkgemeente Kerk aan de Linge

Postadres:
Alle correspondentie voor de Algemene Kerkenraad dient men te richten aan de scriba:
ouderling J. Keuken, Pr. Marijkestraat 36, 4141 GA Leerdam.
E-mailadres:

Orgaan van Bijstand:
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leerdam laat zich bijstaan door:

 • Communicatiecommissie, waaronder:
  • Redacties kerkbladen
  • Website
  • Nieuwsbrief (KadL)
  • Gemeentegids
 • Welkomstcommissie
 • Bijbelkring verstandelijk beperkten
 • Knutselclub verstandelijk beperkten
 • Vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente Leerdam

 

Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de Protestantse Gemeente Leerdam

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald, dat iedere gemeente met wijkgemeenten een "plaatselijke regeling" dient te hebben. Hierin wordt binnen de kaders van de kerkorde en ordinanties het leven en werken in de gemeente beschreven.

Sinds de fusie heeft de Protestantse Gemeente Leerdam een nieuwe plaatselijke regeling. Deze dient echter weer aangepast te worden, vanwege recentelijke wijzigingen in de Kerkorde van de PKN.

U kunt de huidige versie hier downloaden: