Aan dit college zijn de werkzaamheden, omschreven in de kerkorde, toevertrouwd.

Het moderamen:

Preses:
- Ds. M.B. Heijting, Parallelweg 5, 4143 LA Leerdam, tel. 506898, Predikant wijk Noord

Assessor:
- Ds. A. Schroten, Kon. Emmalaan 113, 4141 EB Leerdam, tel. 612505, Predikant wijk Centrum-Oost

Scriba:
- Ouderling J. Keuken, Pr. Marijkestraat 36, 4141 GA Leerdam,, Wijkgemeente Centrum-Oost

Tweede scriba:
- Ouderling-kerkrentmeester R.H. van Rijn, Hoogeind 2d, 4143 LX  Leerdam, Wijk Centrum-Oost

Naast deze moderamenleden zijn lid van het Groot Moderamen:
- Diaken M. van Rangelrooy, Middelkoop 7, 4245 TR Leerbroek, tel. 599320, Wijk West
- Ouderling H. Quick, Violierlaan 55, 4143 VE  Leerdam, tel. 611027, Wijk Noord

De overige leden:
- vacature
- Ouderling J. den Besten
- Ouderling-kerkrentmeester Wijk Noord, Vacature
- Ouderling kerkrentmeester L. Kamphuis, Wijk West
- Diaken D. den Braber, Wijk Centrum-Oost
- Diaken S.G. Beijer, Wijk Noord

Postadres:
Alle correspondentie voor de Algemene Kerkenraad dient men te richten aan de scriba:
ouderling J. Keuken, Pr. Marijkestraat 36, 4141 GA Leerdam

E-mailadres:

Orgaan van Bijstand:
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Leerdam laat zich bijstaan door:
• Redactieraad Hervormde Kerkbode
• Websitecommissie www.hervormdleerdam.nl

Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de Hervormde Gemeente Leerdam

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald, dat iedere gemeente met wijkgemeenten een “plaatselijke regeling’ dient te hebben. Hierin wordt binnen de kaders van de kerkorde en ordinanties het leven en werken in de gemeente beschreven.

U kunt deze hier downloaden:

plaatselijke regeling