Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
okt
09

In de vorige kerkbode heeft u kunnen lezen dat de AK u graag nader wil informeren over het fusieproces. We doen dat in kleine stapjes, zodat het geen lange verhalen worden. In deze kerkbode sta ik kort stil bij het belangrijkste uitgangspunt van het fusieproces: het behoud van de eigen identiteit van de betrokken wijkgemeenten.

Alle wijkkerkenraden zijn het er over eens dat bij een fusie de wijkgemeenten hun eigen identiteit moeten kunnen behouden. Dat betekent dat de wijkkerkenraden zelf bepalen hoe zij het gemeenteleven inrichten en hoe hun kerkdiensten vorm en inhoud krijgen. De wijken geven ook naar eigen inzicht invulling aan het pastoraat, bepalen zelf hoe zij naar buiten willen treden en hun wijkgemeente gezicht geven. Dat geldt ook voor de keuze van hun wijkpredikant. Kortom: de zeggenschap over de eigen identiteit ligt bij de wijkgemeenten. In de nu bestaande situatie is dat ook al zo. De wijkkerkenraden zetten dus in op handhaving van dat uitgangspunt. In de volgende kerkbode neem ik u graag mee in de meer materiële aspecten, die in het fusieproces een rol spelen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan financiën, administratie, gebouwen, maar ook aan de bekostiging van predikantsplaatsen. Onderwerpen die veel zorgvuldigheid vragen.

U kunt vragen over het fusieproces aan mij stellen. Dat mag persoonlijk, maar bij voorkeur via de e-mail: .

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad