God luistert als jij bidt.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.

Ben je 4 t/m 12 jaar? Kom dan woensdagmiddag 14 maart
van 14.00 tot 15.00 uur naar de Biddagmiddag in de Pauluskerk.
Het thema is: Vertel het maar...
We gaan met elkaar bidden, zingen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, knutselen en
er is ook een poppenkastspel.
We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot 14 maart!

U als ouders bent ook van harte welkom dit uur met uw kind bij te wonen.
Wanneer u zich met uw gezin wilt voorbereiden op Biddag kunt u het gezinsdagboek 'Vertel het
maar' hieronder downloaden.