sept
22

nbgOp 29 oktober 2012 wordt in Leerdam weer de Bijbelquiz gehouden. Dit jaar in de Bethelkerk. De quizmaster is ds. Ben Heijting. Het thema is dit jaar: "Zing, bid, fluister, schreeuw – Wijze woorden uit de Psalmen". De Psalmen in al hun rijkdom staan centraal in de bijbelquiz, waaraan verschillende teams uit Leerdam en omgeving kunnen deelnemen. Ook kan u/jij individueel meedoen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil zo op een positieve, ontspannen manier aandacht vragen voor het belangrijke werk dat deze organisatie in binnen- en buitenland doet. Dit jaar is de netto-opbrengst bestemd voor VERTALINGSWERK IN WEST-AFRIKA.

Noteer maandag 29 oktober vast in je agenda en denk weer eens na om teams (5 personen per team) te formeren.

Namens de werkgroep Leerdam: Laura Middag, Marjan Stremler