juni
08

Op dinsdagavond 5 juni vond de officiële opening van de tentoonstelling "een hemel op aarde" (de Zaligsprekingen verbeeld) plaats. Kunst gemaakt door Mérie van Zandwijk-Rijnberk.

De avond werd geopend met een welkomstwoord van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Leerdam, Dhr. Pieter Hoegee.
Aansluitend was er een meditatief moment geleid door ds. Ben Heijting. Ook was er ruimte voor samenzang en orgelspel. Daarna was er gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen en een hapje en een drankje te gebruiken in De Kandelaar.

IMG 5407  IMG 5408  IMG 5408  IMG 5413  IMG 5436  IMG 5438  IMG 5449  IMG 5452  IMG 5453

Met ingang van 6 juni is de Grote kerk iedere woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur open voor bezichtiging, rondleiding en bezoek aan de tentoonstelling. Een team van enthousiaste vrijwillig(st)ers staat weer klaar om bezoekers te ontvangen en alles over de kerk te vertellen.

Over het orgel, de geschiedenis van de kerk en de tentoonstelling zijn brochures beschikbaar als ook o.a. kaarsen, kaarten, orgel-cd, etsen en postzegels.  Enkele vitrines tonen informatie over o.a. de bouw en de restauraties van de kerk en de relatie met het Oranjehuis. Verder is er uitgebreid informatiemateriaal aanwezig over het ontstaan van de stad.

Het openingsseizoen wordt afgesloten op Open Monumentendag zaterdag 8 september. De hele dag zijn er dan extra activiteiten.