sept
30

kind-in-kerkBinnen de kerkenraden van West en Centrum-Oost, alsook binnen de jeugdraad leeft het verlangen om de kinderen (meer) bij de erediensten te betrekken. Daarom was recent kandidaat A.J. Hagedoorn uit Meerkerk te gast op een avond voor ouders. Hij studeerde af op de plaats van kinderen in de reformatorische eredienst. Hij stelde: hoewel de reformatorische kerken vanwege hun ernst misschien wel eens minder toegankelijk líjken dan andere kerken, hebben zij vanuit hun theologie juist veel aandacht voor het kind. Binnen het verbond hoort het er immers helemaal bij. En ouders, opvoeders en het geheel van de kerk wordt de levensbelangrijke taak voorgehouden, om de blijde boodschap met ernst over te brengen. “Verhindert ze niet…” Daarom pleitte kandidaat Hagedoorn niet voor het langjarig uít de kerk halen van de kinderen (een tendens die ook alweer op z’n retour is) en ook niet voor allerlei nieuwe momenten binnen de dienst. Daarmee sprak hij geheel in lijn met de kerkenraden en jeugdraad, die ook hebben gezocht naar middelen om – binnen de gewone eredienst – kinderen meer aan te kunnen spreken.
Omdat deze vraag momenteel breder leeft binnen onze kerken, zijn er diverse ‘algemene kerkboekjes’ in de handel gekomen. Hierin kunnen kinderen opschrijven waar de preek over gaat; en worden er algemene dingen gevraagd. Hoe goedbedoeld dit alles is ook: het zwakke punt is echter het algemene van deze verwerkingen. Het kind wordt nog niet echt betrokken bij déze preek van déze morgen!

Daarom hebben wij ervoor gekozen om voor de kinderen van groep 3-8 over te gaan tot de vervaardiging van een eigen boekje (een gevouwen A4-tje), toegesneden op de inhoud van de preek. Concreet betekent dit dat ds. Verhoeven en ds. Schroten halverwege de week hun tekstkeus en ‘preeklijn’ in korte bewoordingen doorgeven aan een commissie; waarbij West en Centrum-Oost elk een eigen commissie van vier dames hebben. Zij stellen gerichte vragen bij die tekst en preek, of plaatsen een puzzel die rechtstreeks met dat gedeelte te maken heeft. Uit de praktijk (want dit idee is ook elders wel bekend) blijkt dit op meerdere manieren positief te werken. Allereerst worden de kinderen daadwerkelijk betrokken bij de preek; of in ieder geval: bij hetzelfde Schriftgedeelte of onderwerp als de volwassenen. Daarnaast kan het blaadje soms aanleiding geven om de kinderen heel specifiek aan te spreken: “Jongens, hier gaat een vraag over…”, “Kijk, op het plaatje zie je een tekening van zo’n altaar.” En tenslotte blijkt het ingevulde blaadje een mooie gelegenheid om thuis nog eens door te spreken over de preek. “Wat heb jij daar ingevuld?”

We hebben het blaadje genoemd: ‘Kind in de Kerk’; en dat is best een veelzeggende titel. We hopen dat het aan onze doelstellingen mag beantwoorden; al zijn we ons ervan bewust dat je dat natuurlijk niet gelijk kan zien: zowel de vervaardigers, als de kinderen, als de ouders, als wij allen, zullen er misschien even aan moeten wennen. Maar hopelijk mag het een gezegend resultaat ontvangen.

Tenslotte heel praktisch:
  • het blaadje is er dus alleen in de morgendiensten, waarin de eigen predikant voorgaat. Zo hoeven wij gastpredikanten niet te belasten met voortijdige vragen in de week.
  • het ligt op de tafel achterin de Pauluskerk; en in de Grote Kerk op de schuine plank rechts in het ingangsportaal. Daar mogen de kinderen het zelf pakken.
  • Zorg je zelf voor een pen of potlood?

Jeugdraad en kerkenraden van West en Centrum-Oost