Voor de collecten op Israëlzondag worden diverse projecten in Israël uitgekozen om te ondersteunen. In 2015 ondersteunen we het volgende project:

Bijbelgenootschap Israël

Het verspreiden van de hele Bijbel, zowel Oude als Nieuwe Testament, is van groot belang voor de Messias belijdende Joden. Zo kunnen zij naar hun volksgenoten getuigen van hun Zaligmaker Jezus de Messias. Met de steun van het Bijbelgenootschap Israël is een parallel-Bijbel in het Hebreeuws en in het Arabisch uitgegeven. Zo kunnen Messias belijdende Joden spreken met nog niet in Jezus gelovende Arabieren. Ook kunnen Arabische christenen met nog niet in Jezus gelovende Joden in gesprek gaan. Met uw steun staat er op internet een website met heel de Bijbel in het Hebreeuws. Zo kunnen Joden (onopgemerkt door anderen!), thuis het Nieuwe Testament lezen en bestuderen. Er wordt nu ook gewerkt aan een app op de mobiele telefoon.

Meer informatie is te vinden op http://messiasbelijdendejoden.nl/bijbelgenootschap-israel/

Hieronder treft u de benodigde gegevens, mocht u nog een gift willen overmaken;

Bankrekeningnummer NL90INGB0008330797  t.n.v. St. Steun Messiasbelijdende Joden o.v.v. Bijbelgenootschap Israël