Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en de zorg voor de kerken, pastorieën en wijkgebouwen.

Zij verkrijgen de geldmiddelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten, giften en de eenmalige jaarlijkse rondgang voor de vrijwillige bijdrage, de Actie Kerkbalans.
Deze geldmiddelen zijn bestemd voor het onderhoud van de gebouwen, bekostiging van de predikanten en andere medewerkers. Ook moet er worden afgedragen aan de landelijke kerk het zogenaamde Quotum en de Solidariteitskas.

Per wijkgemeente zijn er 3 ouderlingen-kerkrentmeester, die samen het College van Kerkrentmeesters vormen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter

- Dhr. R.H. van Rijn, Hoogeind 2D, 4143 LX Leerdam, tel. 0345-618519,

Tweede voorzitter

- Dhr. W. de Jong, Violierlaan 62, 4143 VE Leerdam telefoon 0345-619099 email:

Secretaris

- Dhr. L.F. Kamphuis, Van Naaldwijcklaan 26, 4143 BW Leerdam, telefoon 0345-848988 email

Penningmeester

- Dhr. R.N. Puper, Techniekweg 13, 4143 HW Leerdam, tel. 0345-617414,

Leden

- Dhr. L.F. Kamphuis, Spartaveld 74, 4142 TD Leerdam, telefoon 0345-848955 email,
- DHr. B. den Braber, Van Egmondstraat 20, 4143 BN Leerdam, email:
- Dhr. J.P.M. Middag, Violierlaan 56, 4143 VE Leerdam, telefoon 0345-616320 email:
- Dhr. A. van Woudenberg, Recht van ter Leede 22, 4143 LP Leerdam, telefoon 0345-683898 email
- Dhr. M. Kaasschieter, Meent 8, 4141 AC Leerdam. Tel. 0345- 505768 email:
- Dhr. H. de Bruin, Palissade 50, 4143 GB Leerdam, tel. 0345-611765 email:

Administratie

- Mw. M.G. Versluis-Hoegee, De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam, tel. 618238,
 
Bankrekeningnummer: NL 96 RABO 0373724098

Organisatie vastgoedbeheer en taken College van Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor velerlei zaken binnen de Hervormde Gemeente. Deze taken worden niet alleen door Kerkrentmeesters vervuld. Er zijn veel vrijwilligers die hieraan hun steentje bijdragen. Binnen het College van Kerkrentmeesters zijn er wat wisselingen geweest. Onderstaand een overzicht van de betreffende contactpersonen:

Pastorie Emmalaan en Maranatha Arie Zwijnenburg, 0345-631719
Grote Kerk Pieter van Felius, 0345-610626
Pastorie Parallelweg en Trefpunt Hans Foppen, 0345-610697
Pauluskerk Henny van Dijk, 0345-619728
Pastorie Tiendweg Gerard van Reenen, 0345-618885
Kandelaar Boudewijn den Braber, 0345-849083
‘t Winkeltje Rolf Puper, 0345-617414
Appartementen boven Winkeltje Boudewijn den Braber, 0345-849083
Archiefbeheer Lucas Kamphuis, 0345-848955
Archivaris Hans Keuken, 0345-616726
Kerkbode Lucas Kamphuis, 0345-848955
Kerktelefoon Lucas Kamphuis, 0345-848955
Aanspreekpunt voor de kosters Jan Middag, 0345-616320
Aanspreekpunt voor de organisten Harm-jan de Bruin, tel. 0345-611765
Aanspreekpunt voor de conciërges Boudewijn den Braber, 0345-849083
Aanspreekpunt schoonmaaksters Rolf Puper, 0345- 617414
Rondleidingen Grote Kerk Hans Foppen, 0345-610697 en Boudewijn den Braber, 849083
Sleutelbeheer Gebouwen Boudewijn den Braber, 0345-849083
Verhuur Gebouwen Kerkelijk Bureau, 0345-618238 en Jan Middag, 0345-616320
Verzekeringen Hans Foppen, 0345-610697
Kerkelijk Bureau Liset Versluis, 0345-618238

Heeft u zaken te melden dan kunt u met bovenstaande leden contact opnemen.
Wij danken iedereen voor zijn bereidwilligheid.

Ron van Rijn, voorzitter

banner5