Informatie - ...waar vind ik..?

Cornelius-JanseniusCornelius Jansenius werd in 1585 te Leerdam geboren en groeide op in het nabijgelegen Acquoy. (Overigens is zijn geboorteplaats zeker niet onomstreden: meestal wordt aangenomen dat hij in Acquoy geboren is. Naast enkele getuigenissen die voor Leerdam pleiten, pleit hiervoor ook het feit dat hij zichzelf Cornelius Jansenius Leerdamnensis noemde.) Na zijn theologische studie werd hij in 1630 hoogleraar aan de universiteit van Leuven. In 1635 werd hij door de Spaanse koning benoemd tot bisschop van Ieper. Drie jaar later stierf hij aan de pest. Hij ligt begraven in de St. Maartenskerk te Ieper. Zijn boek De Augustinus, dat postuum verscheen in 1640, werd door de paus als ketters veroordeeld, omdat het inging tegen de leer van de goede werken en het zielenheil volledig legde in de handen van God. Over deze veroordeling ontstond een controverse in de kerk, waardoor de jansenisten ontstonden. Zij verwierpen de pauselijke onfeilbaarheid en Maria's onbevlekte ontvangenis als absolute geloofswaarheden en streefden naar een veel ascetischer levenswandel. In de Noordelijke Nederlanden leidde dit in 1723 tot een kerkscheuring, waarbij de Oud-Katholieke Kerk ontstond. Zij ziet Cornelius Jansenius als een grondlegger.