Op de eerste woensdag van november wordt er een dankdagmiddag en op de tweede woensdag van maart een biddagmiddag georganiseerd.

De middagen zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, ouders en andere belangstellenden.

Tijdens de middagen worden verschillende liederen gezongen, er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen, er wordt geluisterd naar een vertelling en er wordt gebeden en gedankt.

Voor informatie:

Janet Bac
De Waterloop 6
0345-617481