Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
sept
27

Van de Algemene Kerkenraad Het winterwerk is gestart en daarmee is ook de Algemene Kerkenraad (AK) weer aan de slag gegaan. Voor velen in de gemeente is de AK een “onzichtbare kerkenraad”.

En inderdaad, de AK is niet zichtbaar aanwezig als kerkenraad in kerkdiensten of bij andere gelegenheden. De AK opereert meer op de achtergrond, maar zeker niet in achterkamers. Daarom lijkt het mij goed om de gemeente te informeren over en te betrekken bij de zaken die in de AK spelen en besproken worden. Dat mag u zondermeer verwachten.
Een belangrijk onderwerp dat momenteel aan de orde is, betreft het fusieproces. Daarbij roep ik in uw herinnering dat onze wijkgemeente Noord en de Bethelkerk een federatie zijn aangegaan “Kerk aan de Linge” genaamd. Zij hebben het verlangen uitgesproken om samen te gaan met de Hervormde Gemeente van Leerdam. De wijkkerkenraden van Centrum-Oost en West hebben eerder al de intentie uitgesproken om daarover mee te denken en mee te onderzoeken hoe dat zijn beslag zou kunnen krijgen.
Dat proces heeft vanaf het voorjaar enige tijd stil gelegen, maar we pakken de draad nu weer op. Graag wil ik u daarover in het vervolg via de Kerkbode en langs andere kanalen gaan informeren, zodat u ook weet wat er speelt en aangesloten bent.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad