Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is een samenwerkingsverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerk. In ons land zijn er totaal 16 I.C.’s. Voor de kerken in een regio is een I.C., dus het aanspreekpunt voor ondersteuning bij het pastoraat aan doven. Hieruit vloeien werkzaamheden voort zoals het organiseren van aangepaste kerkdiensten, Bijbelkringen, catechese, pastoraat en diverse andere ontmoetingsmogelijkheden voor dove mensen. Onze huidige voorzitter en ouderling heeft aangegeven te willen stoppen binnen de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat aan het einde van dit seizoen.

Wat houdt het ouderling en voorzitter in van het Dovenpastoraat? De werkzaamheden bestaan vooral uit het maken en onderhouden van contacten met doven en slechthorenden binnen de regio Gorinchem-Dordrecht. Verder bent u aanwezig bij dovendiensten ( 10 x per jaar ) en bij gecombineerde diensten voor doven en ( slecht)horenden in de regio. Maximaal vijfmaal per jaar is er een vergadering. Er wordt wel verwacht dat u zich gaat verdiepen in de gebarentaal.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met  Rob Rijnhout (huidige voorzitter) email of  Elly Hoencamp (secretaris) email

Hebt u belangstelling of weet u iemand, dan kunt u dit doorgeven aan één vanbovenstaande personen.