Diaconaal bezoekwerk (Centrum–Oost en West)

Wie zijn de coördinatoren:

Centrum - Oost                                                                                             

 • Mevr. M.J. Wensink- Waanders (Marietje)
  Boeylaan 4, 4143 BX, Leerdam, tel. 0345-610323
  Email:

West

 • Mevr. I.M. van Dijk – Muller (Irene)
  Boeylaan 12, 4143 BX Leerdam, tel. 0345-618148
  Email:
 • Mevr. P.M. van der Hek- de Leeuw
  Jasmijnstraat 30, 4142 ZX, Leerdam, tel: 0345 614905
  Email:

Wat bieden wij aan:

 • Bezoek aan ouderen, aan huis gebondenen, langdurig zieken en alleenstaanden.
 • Bezorgen van een attentie in de vorm van bloemetje of fruit bij thuiskomst uit het ziekenhuis.
 • Bezorgen van een kaart / attentie met kerst bij alle bezoekadressen.
 • Verspreiden van ‘Lichtspoor’ (6x per jaar).

Waar komt de informatie vandaan:

 • Berichten van predikant (kerkbode).
 • Wat predikant, wijkouderlingen of pastoraal werker ons aanreiken.
 • Wat we zelf tegenkomen (dan overleggen met predikant, wijkouderlingen of pastoraal werker).

Taak coördinatoren:

 • Het bekijken en zo nodig uitvoeren van elke aanvraag tot bezoek.
 • Het zoeken van diaconaal medewerk(st)ers.
 • Minimaal 1x per jaar (december) ontmoeting met diaconaal medewerk(st)ers voor uitwisseling informatie.
 • Het organiseren van de Paasmiddag.