Diaconaal bezoekwerk (Centrum–Oost en West)

Wie zijn de coördinatoren:

Centrum - Oost                                                                                             

  • Mevr. M.J. Wensink- Waanders (Marietje)
    Boeylaan 4, 4143 BX, Leerdam, tel. 0345-610323
    Email:

West

  • Mevr. I.M. van Dijk – Muller (Irene)
    Boeylaan 12, 4143 BX Leerdam, tel. 0345-618148
    Email:

Wat bieden wij aan:

  • Bezoek aan ouderen, aan huis gebondenen, langdurig zieken en alleenstaanden.
  • Bezorgen van een attentie in de vorm van bloemetje of fruit bij thuiskomst uit het ziekenhuis.
  • Bezorgen van een kaart / attentie met kerst bij alle bezoekadressen.
  • Verspreiden van ‘Lichtspoor’ (6x per jaar).

Waar komt de informatie vandaan:

  • Berichten van predikant (kerkbode).
  • Wat predikant, wijkouderlingen of pastoraal werker ons aanreiken.
  • Wat we zelf tegenkomen (dan overleggen met predikant, wijkouderlingen of pastoraal werker).

Taak coördinatoren:

  • Het bekijken en zo nodig uitvoeren van elke aanvraag tot bezoek.
  • Het zoeken van diaconaal medewerk(st)ers.
  • Minimaal 1x per jaar (december) ontmoeting met diaconaal medewerk(st)ers voor uitwisseling informatie.
  • Het organiseren van de Paasmiddag.