feb
04

diaconie-projectenAllereerst wil de diaconie van wijk C-O + W u als gemeente bedanken dat het project 2013 het mooie bedrag van ruim € 6.560,= heeft opgebracht, ook veel dank aan allen die ons daarbij geholpen hebben. Voor het jaar 2014 is er in overleg met Woord en Daad voor een onderwijs project gekozen in het Afrikaanse land Burkino Faso, misschien voor velen een onbekend land, het ligt ten zuiden van Mali. Burkina Faso vertaald betekend “Land van de eerlijke mensen” en is een republiek, met als hoofdstad Ouagadougou. Het land is 7x groter dan ons land en heeft ongeveer 18 miljoen inwoners. Het is een van de armste landen ter wereld. 80% van de bevolking werkt in de landbouw, maar de opbrengsten zijn niet voldoende om van te leven. 78% van de bevolking van 15 jaar en ouder zijn analfabeet, dus een toegang tot een verbetering van de leefomgeving ligt daarmee buiten handbereik, lezen en schrijven zijn nodig om dit realiseren. 46% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Sinds 2008 bezoeken voor het eerst ongeveer 50% van de kinderen en volwassenen het basisonderwijs. Ook is er een vakschool waar ongeveer 200 jongeren een vak kunnen leren, deze school is gestart in 2009. Dit land kent ook zijn cultuurproblemen, meisjes krijgen niet dezelfde kansen als jongens, maar hier komt door de medewerkers van deze scholen verandering in.

Woord en Daad heeft zich gecommitteerd aan deze beide onderwijs projekten, tesamen met subsidies via MFS, bedrijven, vermogensfondsen en particuliere bijdragen. Als Diaconie willen wij deze beide onderwijsprojecten dan ook van harte ondersteunen met uw hulp en bijdrage. Onze eerste aktie voor dit projekt start met de Potgrondaktie welke gehouden wordt op DV zaterdag 1 maart 2014. Meer informatie volgt in de volgende kerkbodes.

De diakenen van wijk C-O en West.