Tot 1 juni kan er geen kerkdienst plaatsvinden. Daarmee vallen de inkomsten uit de collectes weg.
De reeds toegezegde verplichtingen aan de goede doelen van de diaconie en de uitgaven voor
kerkbeheer van het College van Kerkrentmeesters gaan door. Daarom is besloten om het digitaal
collecteren in te voeren.
U kunt via de webshop op de website www.hervormdleerdam.nl uw donaties doen voor zowel het
college van kerkrentmeesters als het werk van de Diaconie. Ook voor de Zendingscommissie is een
collectedoel beschikbaar.
Er is standaard een bedrag ingevuld van € 1,= , € 2,=, € 5,= en € 10.00. U kunt ook zelf een
(afwijkend) bedrag kiezen.
Het is mogelijk om te doneren via uw account, waarmee u bijvoorbeeld ook de collectebonnen bestelt.
Door alleen uw naam in te vullen kunt u zonder account uw gave geven . Of als u wilt, anoniem
doneren.
Een andere mogelijkheid is om te doneren via de Kerkgeld App. Hieronder vindt u info over deze app.

Kerkgeld App.
Deze App is beschikbaar in de App Store en Google Play.
Via deze App kunt u de volgende zaken eenvoudig regelen:

  • snel en gemakkelijk bestellingen plaatsen, zoals collectebonnen
  • ondersteuning van lokale acties zoals Actie Kerkbalans
  • op eenvoudige wijze digitaal het collectegeld over te maken (ook
    buiten de reguliere kerkdiensten)
  • een andere kerkelijke gemeente ondersteunen (bijvoorbeeld van het
    vakantieadres)
  • eenvoudig giften overmaken voor lokale en landelijke doelen

Let op: Bij het registreren heeft u uw registratienummer nodig. Weet u uw registratienummer niet
meer dan kunt u dit opvragen bij het kerkelijk bureau.
Op de website staat een uitgebreide handleiding voor het installeren van deze app.

Bijdragen aan de collecten als u niet over internet beschikt.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om digitaal een bijdrage te doen. Uiteraard blijft het mogelijk om
uw bijdrage zelf over te maken naar de rekening van het college van kerkrentmeesters, de
Zendingscommissie of de Diaconie.

Hierbij vermelden wij de bankrekeningnummers:
NL 96 RABO 0373724098  CvK Protestantse Gemeente Leerdam
NL 75 RABO 0373741936 CvK Protestantse Gemeente Leerdam inzake Zendingscom. Oost/West
NL 73 RABO 0373743718 Diaconie Protestantse Gemeente Leerdam

Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven!