jan
26

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald, dat iedere gemeente met wijkgemeenten een “plaatselijke regeling’ dient te hebben.

Hierin wordt binnen de kaders van de kerkorde en ordinanties het leven en werken in de gemeente beschreven. De algemene kerkenraad heeft in haar vergadering van 15 januari 2015 deze regeling opnieuw vastgesteld voor de Hervormde Gemeente Leerdam. U kunt deze vinden op de website onder het kopje “algemene kerkenraad”.