nov
26

winkeltje1Zoals u wellicht gemerkt en/of gehoord heeft, zijn  wij als gemeente  in zwaar financieel  weer terecht gekomen. Aan ons allen wordt gevraagd om de zeilen bij te zetten.

U en vele anderen hebben hier in de afgelopen jaren al aan bij gedragen om dit te verminderen door ons te helpen in het runnen van ‘t Winkeltje.

Graag willen wij u vertellen dat door o.a. uw inbreng t/m november van dit jaar het financieel resultaat van het voorgaande jaar wederom positief is gepasseerd. Wij stevenen af op een jaaropbrengst voor 2012 van ca. € 45.000, = wat een toename is van ca. 10 % t.o.v. het voorgaande succesjaar 2011.

Wij danken u hiervoor en wij zijn blij en dankbaar dat wij met een enthousiast vrijwilligersteam ( 16 personen) dit stukje gemeentewerk mogen doen met dit resultaat.

Dit kan nog verbeteren in de komende jaren. Denk aan ons als u spullen met enige waarde over heeft. Breng het bij ons of bel ons, dan komen wij het bij u ophalen.

Even belangrijk is het als u spullen nodig heeft, kom dan ook bij ons, voor een geringe vergoeding kunnen wij u wellicht helpen. Immers, het is niet alleen onze winkel, maar ook uw winkel.

Tot slot moeten wij dit nog even aan u kwijt. Met de gedachte aan verduurzaming van spullen: U geeft uw "overtollige" spullen een tweede leven aangezien wij ze verkopen aan mensen die uw spullen graag en goed kunnen gebruiken. In deze moeilijke tijden is misschien nog wel belangrijker dat elke euro door u besteed in ’t Winkeltje, in zijn geheel terugvloeit naar uw en onze Hervormde gemeente.

Helpt u ons?
Wij halen met plezier uw aanbod aan artikelen, wij verzorgen de verkoop en brengen indien nodig ook uw aankopen thuis.
Het enthousiaste team vrijwilligers van:
‘t Winkeltje
Noordwal 44, Leerdam
Telefoon 0345-63001.

NB.
Tijdens de gemeenteavond van 21 november jl. hebben wij al onze grote waardering uitgesproken voor de tomeloze inzet van alle 16 medewerkers van het Winkeltje met deze geweldige opbrengst als resultaat. Graag willen wij dat hier nog eens herhalen en onderstrepen. Zij zijn met hun belangeloze inzet van grote betekenis geworden voor het op orde brengen en houden van de kerkelijke financiën.
Daarom dames en heren van ‘t Winkeltje: Heel, heel hartelijk dank.

Het college van kerkrentmeesterswinkeltje2