dec
05

Terugkijkend naar de gemeente avond die op 21 november jl. is gehouden in de Rehobothzaal van de Pauluskerk, zijn wij als college van kerkrentmeesters zeer dankbaar dat er sprake was van een grote opkomst. Gelukkig is er nog sprake van een grote meelevende groep gemeenteleden. Dat geeft moed voor de toekomst.
Zoals tijdens deze avond ook is toegezegd, publiceren wij hierbij het advies: "Gemeentelid, waar ben je?" dat de werkgroep heeft uitgebracht.
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen, opmerkingen of aanbevelingen hebben voor het college, dan verzoeken wij u om die per e-mail: te sturen, of per brief naar het Kerkelijk bureau, p/a De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam.
Nogmaals willen wij u hartelijk dankzeggen voor uw aanwezigheid en inbreng tijdens deze avond. In de collegevergadering van 19 december 2012 hopen wij de gemeente avond en de aanbevelingen die naar aanleiding daarvan zijn binnen gekomen, uitgebreid te evalueren.

Het college van kerkrentmeesters

Download hier het gepresenteerde advies rapport