Wie zijn wij?

De commissie is ingesteld als bijstandsorgaan van de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost en wijkgemeente West.

De commissie bestaat uit 10 leden, waaronder het dagelijks bestuur:
- Voorzitter : Hanneke Sweerman
- Secretaresse: Coby van Rijn
- Penningmeester: Lucas Kamphuis

Wat is onze taak?

- Het zoeken van methoden/manieren waarmee mensen die het Evangelie niet kennen, weer worden bereikt.
- Het nemen van daadwerkelijke initatieven om dit doel te bereiken.
- Gemeentetoerusting: in de gemeente een proces van bewustwording op gang brengen met betrekking tot evangelisatie

Wat doen wij?

Jaarlijks houden wij met Kerst en Pasen of Pinksteren een aktie. Hierbij wordt steeds in andere wijk van Leerdam een aardigheidje huis aan huis uitgedeeld, met hierbij een uitnodiging tot het bijwonen van een kerkdienst.

In november is er een welkomstdienst. Dit is een laagdrempelige dienst. Deze dienst is speciaal bedoeld voor gasten, die door gemeenteleden zijn meegenomen. Maar uiteraard is iedereen van harte welkom!

Om de gemeente betrokken te houden bij ons werk, wordt er 1 of 2 keer per jaar een nieuwsbrief uitgedeeld, met daarin de activiteiten. Ook worden er cursussen of gemeente-avonden georganiseerd.

Leden van de commissie zijn actief betrokken bij de Alpha-cursus en het Kinderevangelisatiewerk.

Ook wordt er vanuit de commissie deelgenomen aan vergaderingen van de CEL (Christelijk Evangelisatie Leerdam).

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met één van de bovenstaande leden van de evanglistiecommissie. U kunt ook een e-mail sturen naar:

---

Dit alles in gehoorzaamheid aan Jezus Christus
En in afhankelijkheid van Zijn Geest,
Levend uit Gods verbond en beloften,
In bewogenheid met hen die leven zonder God,
En met het verlangen Gods Naam te verheerlijken.