Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
dec
14

De mens heeft van nature de neiging om te handelen vanuit zijn of haar eigen belang. Maar is er een eigen belang in de kerk? Of in het geloof? Kun je daar van spreken in onze kerk die het “sola gratia” –leven van genade alleen – belijdt?


Dat brengt ons bij een van de geestelijke invalshoeken van het fusieproces. En ja, die zijn tot nu toe onderbelicht gebleven. De drijfveren en argumenten in het proces zijn mede ingegeven vanuit positie, bezit, invloed en het behoud daarvan. Maar hoe zit het met de geestelijke dimensie van het fusieproces? Valt daar iets over te melden?
Ja, gelukkig toch wel. Het de wens is van wijkgemeente Noord en de Bethelkerk om als vervolg op de federatie (Kerk aan de Linge) door een fusie te komen tot één Protestantse Gemeente in Leerdam. En de wijkkerkenraden West en Centrum-Oost hebben ondanks hun bedenkingen en zorgen besloten om daarin constructief mee te denken.
De verantwoordelijkheid voor elkaar vanuit het kerkelijke besef en het Bijbelse gebod van de liefde geven daarbij de doorslag. De Here Jezus zegt in de Bergrede in Mattheüs 5: 41: “... wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem”.
Niet het eigen belang staat of eigen voorkeuren staan voorop, maar de Bijbelse roeping om één te zijn in Christus. Dat vraagt om geduld en moed, dat vraagt om het goede te zoeken voor de ander en legt verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen. Je moet durven aanspreken en open staan om aangesproken te worden. De kerk is dan ook geen comfort zone. En toch: allen die in Christus één zijn, vinden geestelijke, heilzame rust. Dat is roeping én belofte.

Inmiddels hebben we een concreet stappenplan voor het vervolg van het fusieproces gemaakt. Meer daarover in het nieuwe jaar.

U kunt vragen over het fusieproces aan mij stellen, persoonlijk, maar bij voorkeur via de e- mail: . Op de site is inmiddels een pagina geopend voor het fusieproces: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad