Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
jan
10

Het is ogenschijnlijk al een tijdje stil rondom het fusieproces. Maar het is de schijn die bedriegt, want achter de schermen is er hard gewerkt. Wat is er in de afgelopen maanden gedaan?

Er is gewerkt aan 3 zogenoemde “opdrachtpakketten”. Dat zijn de vraagstukken die je tegenkomt in het fusieproces en die je moet oplossen om tot een blauwdruk van een fusiegemeente te komen. In het Stappenplan fusieproces hebben we die vraagstukken benoemd en de eerste 3 zijn nu dus uitgewerkt. Concreet gaat het om: de hoofdstructuur van een eventuele fusiegemeente, de huidige financiële kentallen van de beide kerken (Hervormde Gemeente en Bethelkerk) en de wensen van de toekomstige wijkgemeenten m.b.t. de formatie (predikantsplaatsen, kerkelijk werkers e.d.). Het is erg belangrijk om alle informatie goed en eenduidig vast te leggen, zodat we niet achteraf discussie krijgen over zaken waarvan we dachten het daarover eens te zijn. Zo proberen we stap voor stap verder te komen in het proces en willen we voorkomen dat we door onzorgvuldigheid stappen opnieuw zouden moeten zetten. De uitkomst van de 3 opdrachtpakketten is op onze site in te zien.

Op 14 januari 2015 is de tweede “Mijlpaal” gepland. Dat is de gezamenlijke vergadering van de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk, waarin zij de uitkomst van de “opdrachtpakketten” gezamenlijk bekrachtigen. Daarnaast rapporteer de stuurgroep fusieproces over de voortgang en de planning aan de kerkenraden. Na de mijlpaalvergadering volgt er een gemeenschappelijke gemeenteavond van de wijken Centrum-Oost en West waarin de uikomst van de 3 actuele opdrachtpakketten aan de gemeenteleden wordt gepresenteerd en waarin er ruimte is voor vragen en reacties.

Ik nodig u uit om de site (www.hervormdleerdam.nl/fusieproces) te bezoeken. Daar vindt u allerlei informatie over het fusieproces. Als u wilt reageren, laat het ons dat dan weten: of . En uiteraard mag u mij ook altijd rechtstreeks benaderen.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad