Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
jan
18

In de vorige kerkbode attendeerden we u al op de gemeenschappelijke gemeenteavond op 17 februari over het fusieproces. Die aankondiging herhalen we hier nog een keer. Alle belijdende en –doopleden van de gemeente worden hiervoor uitgenodigd. Zij zullen op hun woonadres een schriftelijke uitnodiging met toelichting ontvangen.

Die gemeenteavond hangt samen met het belangrijke, voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad om van de verkennende fase over te gaan naar de uitwerkingsfase. Daarmee wordt een serieuze stap richting een eventuele Hervormd – Gereformeerde fusie gezet. Dat besluit moet de AK op 4 februari nog wel nemen, zodat we dat voorbehoud moeten maken. Dat voorbehoud geldt overigens ook voor het besluit dat de kerkenraad van de Gereformeerde kerk nog moet nemen. In verband met het korte tijdsbestek tussen 4 en 17 februari willen we de avond echter nu al wel nadrukkelijk noemen. Het doel van de gemeenteavond is u te informeren over het fusieproces, uw vragen te beantwoorden en bovenal de gemeente te horen over hoe u als gemeenteleden aankijkt tegen het voorgenomen besluit inzake de bovengenoemde belangrijke stap richting een eventuele Hervormd – Gereformeerde fusie. De AK zal uw inbreng tijdens de gemeenteavond vastleggen en meewegen in het vervolg van het proces en met name in de uitwerkingsfase. Het betreft een gemeenschappelijke gemeenteavond van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. Of wat minder formeel uitgedrukt: wijkgemeente Centrum-Oost, wijkgemeente West en Kerk aan de Linge. Het programma voorziet in een gemeenschappelijk plenair, informerend gedeelte en een gedeelte waarin het “horen van de gemeente” plaatsvindt. Dat gebeurt in twee afzonderlijke, parallelle sessies: één voor de gemeenteleden uit Centrum-Oost en West en één voor de gemeenteleden van Kerk aan de Linge. De avond is in de Pauluskerk. Het programma start om 20.00 uur; inloop is mogelijk (en aanbevolen) vanaf 19.30 uur. De aankondiging van de gemeenteavond zal in de volgende kerkbode herhaald worden en, zoals vermeld, zullen alle belijdende en –doopleden van de gemeente thuis een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Info: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces. Voor uw vragen of reacties:
of P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad