Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
feb
06

Op 4 februari moet de AK een belangrijk voorgenomen besluit nemen over een vervolgstap in het fusieproces: de stap naar de uitwerkingsfase. Bij het schrijven van dit artikel is dat besluit nog niet bekend, maar als deze kerkbode bij u op tafel ligt, is het waarschijnlijk al 4 februari geweest en is het besluit wel bekend.

Als dat besluit positief is, dan is er op 17 februari over dit onderwerp een gemeenschappelijke (Hervormd – Gereformeerde) gemeenteavond. Alle belijdende en doopleden van de gemeente worden hiervoor uitgenodigd. Het doel van de gemeenteavond is u te informeren over het fusieproces en uw vragen te beantwoorden maar bovenal om de gemeente te horen over hoe u als gemeenteleden aankijkt tegen het voorgenomen besluit over de genoemde serieuze stap richting een eventuele Hervormd – Gereformeerde fusie. De AK zal uw inbreng tijdens de gemeenteavond vastleggen en meewegen in het vervolg van het proces en met name in de uitwerkingsfase. De avond is in de Pauluskerk. Het programma start om 20.00 uur; inloop is mogelijk (en aanbevolen) vanaf 19.30 uur. De gemeenteavond zal op de 2 zondagen voorafgaand aan de 17 februari via de kanselafkondingen andermaal onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast zullen alle belijdende en doopleden van de gemeente thuis een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Info: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces. Voor uw vragen of reacties:

of .

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad