Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
feb
04

Misschien vraagt u zich af hoe het staat met het fusieproces. Het laatste bericht daarover is immers alweer van december 2013. Daarin meldde ik dat we (de voorzitters van de (wijk)kerkenraden) bezig zijn met een stappenplan en dat u daar meer over zou vernemen in het nieuwe jaar.

Wat staat er in het “stappenplan fusieproces” en hoe ver is het ermee? Het stappenplan is een beschrijving van de manier waarop we het fusieproces inrichten en hoe de betrokkenen daarin samenwerken. Het is dus geen beschrijving van een mogelijke fusiegemeente, maar van hoe we tot “het ontwerp” van zo’n gemeente komen. Als we het fusieproces volgens het stappenplan uitvoeren, dan resulteert dat in een totaalpakket aan vastgestelde inhoudelijke voorstellen over hoe de fusiegemeente eruit zou komen te zien. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de financiële structuur, het beleid inzake de kerkelijke gebouwen, de geografische verdeling, de werkwijze van de diaconie en dergelijke. De kerkenraden besluiten over zowel de afzonderlijke voorstellen (tussentijds) als over het totaalpakket (aan het eind).

Het rapport uit 2012 van de Werkgroep Advisering Fusieproces over wat er bij een fusie komt kijken is erg belangrijk geweest als vertrekpunt voor het stappenplan.

De komende maanden krijgen de wijkkerkenraden het stappenplan gepresenteerd en vindt bespreking daarvan plaats. Het zou mooi zijn als de kerkenraden het stappenplan vervolgens in het komende voorjaar vaststellen en vrijgeven voor uitvoering. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Vragen over het fusieproces kunt u persoonlijk aan mij stellen, of via de e-mail: . Op de site is een pagina geopend voor het fusieproces: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad