Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
sept
19

De uitvoering van het Stappenplan is gestart. Op de gemeenteavonden van 24 juni (Noord en Bethelkerk) en 3 september heeft u daarover kunnen vernemen. De komende maanden werken de betrokken organen, zoals het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en de wijkkerkenraden de eerste vraagstukken (“opdrachtpakketten” hebben we die genoemd) uit tot oplossingen.

U zult daar als gemeenteleden niet veel van merken, want het is “huiswerk” voor de betreffende organen. Maar de uitkomst van dat huiswerk willen we graag met u als gemeenteleden delen. Dat doen we onder andere door publicaties op de websites, maar ook door gemeenteavonden, waarop u zelf aan het woord kunt komen. Die gemeenteavonden koppelen we aan zogenoemde “mijlpalen”. Dat zijn de gezamenlijke vergaderingen van de ambtsdragers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk waarin zij de oplossingen voor de vraagstukken (het “huiswerk”) bespreken en vaststellen (“goedkeuren”) of afwijzen, want dat kan natuurlijk ook. Elk half jaar is er zo’n vergadering. Meteen daarna houden we een gemeenteavond waarop we u informeren over de actuele stand van zaken, maar u ook vragen om daarop te reageren.

 

Ik nodig u uit om de site (www.hervormdleerdam.nl/fusieproces) te bezoeken. Daar vindt u het Stappenplan, maar ook de uitkomst van de enquête, gehouden op de gemeenteavond van 3 september. Daarnaast zijn we als stuurgroep benieuwd naar ideeën over hoe u als gemeenteleden geïnformeerd wil zijn en betrokken wil worden bij het fusieproces. Laat het ons weten: of Ook vragen kunt u via deze mailadressen stellen. En uiteraard mag u mij ook altijd rechtstreeks benaderen.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad