Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
dec
29

We realiseren ons dat we al een hele tijd niets over het fusieproces hebben laten horen. De reden daarvoor is eenvoudig: er viel in de tweede helft van 2015 niet veel nieuws te melden. Dat betekent ondertussen niet dat het fusieproces stil gelegen heeft. Integendeel, onze diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben veel en belangrijk werk verricht met als resultaat dat we nu – aan het begin van 2016 – wel een aantal belangwekkende mededelingen voor u hebben. Zo kunnen we melden dat alle zogenoemde “werkpakketten” gereed zijn. Dat betekent concreet dat de belangrijkste vraagstukken die je onderweg naar een eventuele fusie tegenkomt nu op hoofdlijnen zijn beantwoord. Als de Algemene Kerkenraad en de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ook de antwoorden op de laatste (in december) uitgewerkte vraagstukken aanvaarden, is daarmee de verkennende fase van het fusieproces afgerond. Dat houdt in dat er dan op hoofdlijnen overeenstemming is over hoe de eventuele fusiegemeente in de basis ingericht en georganiseerd zal zijn. De stuurgroep fusieproces heeft bij deze gelegenheid aan de kerkenraden de belangrijke vraag voorgelegd of dat voor hen óók betekent dat het fusieproces daarmee in de uitwerkingsfase komt en we overgaan tot een gedetailleerde uitwerking (denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een plaatselijk reglement). Als beide kerkenraden daar positief op besluiten, dan is een fusie een serieuze stap dichterbij. Maar dat weten we pas begin februari na de AK-vergadering van 4 februari.Op 11 februari is er een gezamenlijke ambtsdragervergadering bij deze mijlpaal gepland. Voor u als gemeenteleden is het van belang om nu alvast te weten dat – indíen het besluit om de stap te zetten naar de uitwerkingsfase positief uitvalt – er een gemeenschappelijk gemeenteavond komt en wel op 17 februari. Op die avond zal de stuurgroep fusieproces u namens de kerkenraden inhoudelijk informeren over de dan afgeronde verkennende fase, uw vragen beantwoorden en u als gemeenteleden “horen” (term uit de Kerkorde) over het fusieproces in het algemeen en de stap naar de uitwerkingsfase in het bijzonder. Uw aanwezigheid, deelname en inbreng op deze avond zijn erg belangrijk, omdat die ons de gelegenheid biedt als gemeenteleden, kerkenraden en stuurgroep over en weer met elkaar in gesprek gaan over een eventuele Hervormd – Gereformeerde fusie. U zult voor deze avond thuis een uitnodiging met toelichting ontvangen. Wij houden u in de volgende kerkbodes verder op de hoogte.

Info: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.

Voor uw vragen of reacties: of . P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad

Voor uw vragen of reacties: of .

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad