mei
09

gebeds-10-daagse"En toen de discipelen in Jeruzalem gekomen waren gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria Zijn moeder en Zijn broers." Hand. 1:13 en 14.

Na Jezus hemelvaart vragen de discipelen zich af wat zij moeten doen. Zij besluiten om te gaan bidden. Niet zomaar een uurtje, maar heel intensief, dagenlang! Dat volhardend bidden heeft effect: na 10 dagen wordt de Heilige Geest uitgestort en wordt alles anders.

Al vele jaren komen Christenen uit verschillende kerken uit Leerdam en omgeving 10 dagen bij elkaar om samen te bidden en te smeken dat Gods aanwezigheid duidelijker zal worden in Leerdam en omgeving.

Wij nodigen iedereen die dit verlangen heeft uit om vanaf Hemelvaartsdag (17 mei) tot Pinksterzondag (27 mei) bij elkaar te komen in de bijzaal van de Pauluskerk (Europaplein) van 19.00 uur tot 20.00 uur. Vanuit onze ervaring weten wij dat de meeste zegen er zal zijn als je zoveel mogelijk aanwezig bent, maar dat is uiteraard niet verplicht. Wij verwachten een heerlijke aanwezigheid van Gods Geest!

De organisatiecommissie.