“Achter de ruggen, stil verscholen
Zit eenzaam onze organist
Die voor de gemeente pas gaat leven
Als hij zich een keer vergist”

Deze tekst hangt in diverse kerken bij het orgel, in meerdere varianten.
Zo gewoon vinden we het, dat week in week uit het orgel wordt bespeeld.
En dan te bedenken, dat het orgel zelf niets doet zonder de inbreng van de organist.Dat is dus helemaal niet zo gewoon, en zeker niet als die organist al 40 jaar op zijn post is te vinden.
Op 16 mei 1977 begon Geert Klijn als organist van de Pauluskerk. Dat is dus al de 2 e organist binnen onze hervormde gemeente met een 40 jarig jubileum. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Een blijk van dankbaarheid richting Geert Klijn is het draaginsigne in Goud, dat aan hem is toegekend door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer binnen de PKN. In huiselijke kring is dit insigne aan hem overhandigd door een vertegenwoordiging van het colleg van kerkrentmeesters op 16 mei 2017.
Wij wensen Geert Gods’ zegen toe en hopen, dat hij nog jaren de gezondheid en inspiratie mag.
Ontvangen om dit mooie werk voort te zetten.

College van kerkrentmeesters.

DSC07626

DSC07635