Beste allen,

Ik ben vanmiddag gebeld door Gert-Jan Segers: hij is verhinderd!
JAMMER!
Hij heeft wel gezegd dat hij graag nog eens uitgenodigd wordt, dus wie weet…

Wat nu te doen?
We willen de avond tóch laten doorgaan, allemaal hartelijk welkom.
We gaan gewoon improviseren.
U en jij: meer kans dan ooit om mee te praten! Er zijn vast en zeker vragen genoeg!

Ik heb Rakan bereid gevonden om mede invulling te geven aan deze avond.

Met vriendelijke groet,

J.A.W. Verhoeven.