nov
01

Gemeenteavond over financiële toekomst Hervormd Leerdam 21-11-2012

Om maar direct met de deur in huis te vallen: Het gaat niet goed met de financiën van onze hervormde gemeente! Langzaam maar zeker zijn wij in een situatie terecht gekomen waarin de begroting een groeiend tekort laat zien. Maatregelen voor de toekomst zijn dringend nodig.
Het College van Kerkrentmeesters heeft hierover een rapport laten opstellen, waarin dit alles uitgebreid wordt geanalyseerd en waarin aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst. De kerkenraden en het college hebben de problematiek uitvoerig besproken en onderschreven.

Wij willen een en ander graag ook met u bespreken. Daarom nodigen wij u nu al vast uit voor het bijwonen van een bijeenkomst van alle drie wijkgemeenten op 21 november a.s. in de Rehobothzaal van de Pauluskerk. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar.
Binnenkort ontvangt u een brief thuis.

Het College van Kerkrentmeesters