Op 23 augustus 1851 werd door de toenmalige Kerkvoogdij samen met de fa. Bätz-Witte te Utrecht
het contract ondertekend, waarin opdracht werd gegeven tot de bouw van een orgel in de Grote
Kerk te Leerdam. C.G.F. Witte, eerst een compagnon van Johann Bätz, zette het bedrijf na de dood
van Bätz voort (1849).

Het orgel werd uiteindelijk opgeleverd in 1854.

Op dinsdag 9 oktober bezocht een nazaat van Witte, dhr. Hans-Joachim Witte, het door zijn
Betovergrootvader gebouwde orgel in de Grote Kerk van Leerdam. Dhr. Witte is bezig met het
bezoeken van door zijn verre voorvader gebouwde orgels in Nederland.

Momenteel is hij voor een tweede serie bezoeken in Nederland en bezocht naast Leerdam ook de
door Witte gebouwde orgels in o.a. Zeist, Doorn, Amerongen en Asperen.

Op deze wijze probeert dhr. Witte de geschiedenis van zijn voorvaderen in de orgelbouw in beeld te
brengen en een groot deel van de familiegeschiedenis inzichtelijk te maken.

In Leerdam werd dhr. Witte ontvangen door Janko Fraanje en Arie Woudenberg, beiden organist van
de Grote Kerk.

DSC03562a