sept
19

05dagboekjeEen dagelijks moment van bezinning, in het gezin of individueel

Wilt u een dagboek bij het lezen of om in het gezin te gebruiken? Koop dan nu het dagboek ‘Een handvol koren’ van de GZB! Een handvol koren biedt elke dag twee overdenkingen; één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat dit jaar voor het eerst extra’s zoals kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het zendingsveld. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers van de GZB en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn.

De aanschaf van het dagboek draagt bij aan het zendingswerk. De verkoopprijs van het dagboekje is € 10,90 daarvan gaat ruim € 7,- naar GZB. Ook dit jaar hebben wij als z.c. besloten de opbrengst van de verkoop beschikbaar te stellen voor Harriëtte Smit. Zij is uitgezonden door de GZB en werkzaam als jeugdwerker in Frankrijk.

Kent u het dagboekje niet? Dan kunt u een paar pagina’s downloaden op de site van de GZB.

Het dagboek “Een handvol koren” is te bestellen bij Nel Haag- de With, telnr : 0345-599421 E-mail :

P.S. Degenen die het dagboek 2014 hebben gekocht worden automatisch benaderd door één van de leden van de zendingscommissie met het verzoek het boekje 2015 te kopen.