Dagelijks bestuur

Jeugdouderling wijk Centrum-Oost:
Corné Lam, De Waterloop 5, 4141 JV Leerdam, tel. 617119, e-mail:

Jeugdouderling wijk West:
Didier Kilwinger, Dimmerlaan 58, 4143 BT Leerdam, tel. 847332, e-mail:

Jeugddiaken:
Bart van Felius, e-mail:

Secretaris:
Mevr. Hanna Vroegh, Sperwerlaan 50, 4143 AV, tel. 0857-841016, e-mail:

Penningmeester:
Mevr. Ans Puper,Techniekweg13, 4143HW, tel.617414, e-mail:

Verder zijn de volgende afdelingen/clubs/activiteiten met een coördinator in de H.J.R. vertegenwoordigd. Zij zijn als zodanig leden van de H.J.R.:

  • Zondagsschool 'Maranatha' / 'Samuël
  • Jongeren Open Huis 12+
  • Jongerengroep Ichtus 16+
  • Bloemengroet en paaszangdienst
  • Clubwerk 'De Hoeksteen'
  • Het Schepnet

Naast de afdelingen van de H.J.R. zijn er nog de volgende activiteiten die niet rechtstreeks in de H.J.R. vertegenwoordigd worden, maar wel onder de aandacht van de H.J.R. vallen.

  • Dankdagmiddag en biddagmiddag
  • Vakantiebijbelclub

Vanuit de wijkgemeenten Centrum – Oost en West wordt een consulent afgevaardigd, die de vergaderingen van de H.J.R. bijwoont en een adviserende functie heeft. Deze functie wordt bij toerbeurt vervuld door één van de predikanten. In 2013/2014 is ds. Verhoeven predikant jeugd- werk. De H.J.R. vergadert ongeveer 7 keer per seizoen.