pauluskerk1960. De bouw van de Pauluskerk

In de naoorlogse periode breidde Leerdam sterk uit in de wijk Leerdam-West. Sinds de zestiger jaren werden daar ook kerkdiensten gehouden; en wel in gebouw Rehoboth aan de Tiendweg. Dit gebouw werd echter gaandeweg te klein voor de gemeente, waarop men bouwplannen maakte voor een nieuwe kerk in West.

De kerk werd geplaatst aan het Europaplein, waar het – aan het eind van de Joost de Jongestraat – een dominerend plaats kreeg; mede omdat zijn toren al van verre zichtbaar is. De bouw werd uitgevoerd door de firma Schuite & De Graaf. Het gebouw, dat plaats biedt aan 600 personen, is ontworpen als een rechthoek, met als hoofdgedeelte het eigenlijke kerkgebouw, waarachter zich enkele nevenruimten bevinden. De eerste steen werd gelegd op 6 februari 1960, terwijl de officiële opening plaatsvond op 26 januari 1961. De voorganger in de dienst bij de opening was de toenmalige wijkpredikant ds. K. Ooms. Zijn preek ging over 'de wonderbare visvangst' uit Lukas 5. Deze tekstkeuze had te maken met de afbeelding van de wonderbare visvangst op de noordmuur van de kerk.

bouw-pauluskerk-1 bouw-pauluskerk-2

In 1988 werden de nevenruimten grondig verbouwd en uitgebreid. Hierbij werd ook de grote 'Rehobothzaal' gerealiseerd (die de afbeelding van de wonderbare visvangst nu op de binnenmuur heeft staan). Deze ruimten bieden nu alle mogelijkheden voor de diverse vormen van het kerkelijk jeugdwerk; en worden ook zeer regelmatig verhuurd aan derden.