Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
apr
29

De Algemene Kerkenraad (AK) nodigt u van harte uit voor deelname aan de “huiskamergesprekken” over het fusieproces. De AK organiseert deze gesprekken omdat zij meent dat in de communicatie met de gemeente een aantal belangrijke aspecten van het fusieproces tot nu toe inhoudelijk onderbelicht gebleven zijn. De gesprekken zijn op woensdag 18 mei en woensdag 1 juni.

De Algemene Kerkenraad (AK) nodigt u van harte uit voor deelname aan een of meerdere “huiskamergesprekken” over het fusieproces. De AK organiseert deze gesprekken omdat zij meent dat in de communicatie met de gemeente een aantal belangrijke aspecten van het fusieproces tot nu toe inhoudelijk onderbelicht gebleven zijn.

De huiskamergesprekken zijn kleinschalig opgezette gesprekken met een beperkt aantal deelnemers (maximaal 12) rondom 3  thema’s, die raken aan het fusieproces

  1. Ideniteit
  2. Financiën
  3. Bestuur en organisatie

Op 2 verschillende avonden vinden in de Pauluskerk – verspreid over 2 opeenvolgende sessies – 3 parallelle huiskamergesprekken over de genoemde thema’s plaats. Per avond kunt u aan 1 of 2 gesprekken deelnemen. Omdat er 2 verschillende avonden zijn, kunt u dus de gesprekken over alle 3 thema’s bijwonen.

U kunt zich vóóraf aanmelden voor deelname aan een sessiewaarbij u kiest uit één van de genoemde thema’s. Aanmelden kan op verschillende manieren:

  1. door middel van dit aanmeldingsformulier: dit is beschikbaar bij de uitgang van de kerk; vul de onderzijde van dit formulier in en stop dit in de doos met de aanduiding “Huiskamergesprekken Fusie” bij de uitgang van de kerk; of:
  2. door u te melden via email op één van de volgende mailadressen:
    ,


    Indien u zich via email aanmeldt, vermeld dan duidelijk de avond(en) (datum / data) en het thema, de sessie waarvoor u zich aanmeldt. Zie hiertoe de tabel in het aanmeldingsformulier.

Download hier het formulier