Ichtus is een zelfstandige groep voor jongeren van 16 jaar en ouder.

Ichtus heeft een eigen bestuur en beheert haar eigen financiën, maar staat wel onder verantwoordelijkheid van de H.J.R. Jaarlijks wijst de H.J.R. een moderamenlid aan als mentor van de groep.

De groep beschikt over een eigen ruimte in de Pauluskerk, de zogenaamde Ichtuszaal, die door de jongeren naar eigen inzicht is ingericht.

Ichtus komt wekelijks bijeen. De ene week op zaterdagavond met een (re)creatief programma, de andere week op zondagavond met een religieus programma.

De programma's worden door de jongeren zelf voorbereid, waartoe een recreatieve en een religieuze commissie zijn ingesteld.

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Ichtus organiseert buiten de reguliere avonden ook andere activiteiten. Zo worden er bijvoorbeeld acties gehouden voor diverse goede doelen, er worden elk jaar een strandwandeling en een volleybaltoernooi georganiseerd en er zijn bijzondere bijeenkomsten in het kader van kerstfeest, oud en nieuw en dergelijke.

Ieder Ichtusseizoen wordt traditiegetrouw afgesloten tijdens het gezellige Ichtusweekend.

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:
-

Secretaris:
-

Penningmeester:
-

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de jeugdouderlingen.

Ichtus heeft ook een eigen website: www.ichtusleerdam.nl