apr
01

Kennis maken met (ouderen-) pastor Margot Overduin

margot-overduinMargot Overduin is sinds 1 september één dag per week in dienst voor Kerk aan de Linge als kerkelijk werker voor het pastoraat in Huis ter Leede, Lingesteyn en het Emmahuis. Op die plaatsen hebben velen al met Margot kennis gemaakt, tegelijkertijd is zij voor een ander deel van de gemeente onbekend. Daarom een interview met Margot en een foto van haar als nadere kennismaking.

Je bent in 1999 begonnen aan de studie HBO theologie aan de CHE. Waarom wilde je eigenlijk theologie studeren? En praktisch: Hoe combineerde je dat met je gezin met jonge kinderen?
Mijn belangrijkste motief was interesse in kerk en geloof. Ik zag een advertentie over een HBO-theologie opleiding. Dat was een advertentie in Trouw van de Christelijke Hogeschool Ede. Ik kon die opleiding gaan doen omdat de colleges op zaterdag waren en mijn man dan voor onze drie kinderen zorgde, de jongste was toen een jaar. Het was elke zaterdag een feest om naar Ede te gaan, want ik genoot enorm van de studie. Het contact met medestudenten, voornamelijk van mijn leeftijd was goed en vaak zelfs gezellig. Het was dan ook telkens een feest om na een lange dag weer naar huis te gaan, naar mijn gezin.

Je had natuurlijk ook nog een leven voor die studie. Kun je iets vertellen over je levensloop daarvoor? Uit wat voor gezin kom je? Waar liggen letterlijk en figuurlijk je wortels? Hoe zou je je achtergrond omschrijven?
k ben opgegroeid in Boven-Hardinxveld en heb daar een gelukkige jeugd beleefd. Mijn ouders waren al wat ouder en daardoor heel zorgzaam voor mijn broer en mij. Mijn moeder was een Indische Nederlandse, mijn vader was in Indonesië inspecteur bij de politie. Hij was Hollander, maar zijn familie woonde al enkele eeuwen in het toenmalige Nederlands-Indië. Kerkelijk hoorden wij bij de Hervormde Gemeente (Gereformeerde Bond) en nam ik deel aan het jeugdwerk. Ik ging naar de zondagsschool, was lid van de meisjesvereniging en ging naar de catechisatie. Op 19-jarige leeftijd deed ik Belijdenis.

In 2003 was je klaar met deze studie. Sindsdien heb je in allerlei gemeentes gewerkt. Wat voor werk heb je zoal gedaan? Wat trekt je het meeste aan?
Tijdens het eerste jaar van mijn studie liep ik stage bij de predikant van onze eigen gemeente. Pastoraat vond ik gelijk het mooiste om te doen. Toen kwam de gedachte op: Hier wil ik echt mijn werk van maken en was ik nog meer gemotiveerd om de studie daadwerkelijk af te ronden. In het vierde jaar van de opleiding kreeg ik al mijn eerste baan, in de Gereformeerde Kerk van Meerkerk, één dag per week voor Pastoraat en Catechese. Dat was tijdens vacaturetijd en duurde 1 ½ jaar. Momenteel heb ik in de Protestantse Gemeente van Dubbeldam een halve baan. Ook daar ligt het accent op Pastoraat. Maar daarnaast ga ik regelmatig op zondagen voor in een zorgcentrum en bij bijzondere diensten in de kerk van Dubbeldam. Verder leid ik twee gesprekskringen en jaarlijks een rouwverwerkinggroep. Wat ik mooi en bijzonder van mijn werk vind, is dat ik je dicht bij mensen mag komen, bij hun verdriet en vreugde. En dat ik met mensen het geloof in God, als troost en steun mag beleven. Dan voel ik mij op en tot pastor.

Je hebt nu ruim 10 jaar ervaring als kerkelijk werker. Hoe kijk je op deze jaren terug? Zie je een ontwikkeling bij je zelf? Wat is je ideale baan?
Volgens mijn man ben ik ‘ruimdenkender’ geworden, en dat herken ik wel. Doordat ik in/voor verschillende kerken heb gewerkt, ben ik gaan zien hoe mensen heel oprecht heel verschillend kunnen geloven. Vroeger dacht ik dat er maar één manier was, namelijk zoals in de kerk van mijn jeugd. Het is boeiend om te horen hoe anderen hun geloof beleven. Mijn ideale baan is ongeveer zoals ik die nu heb: een parttime baan, zodat er ook tijd overblijft voor mijn gezin. De huidige combinatie van mijn werk voor Dubbeldam (2,5 dag) en Leerdam (1 dag in de week) vind ik prettig en afwisselend.

Wat is voor jou wezenlijk in de kerk?
De vragen worden steeds moeilijker….Voor mij is wezenlijk: het omzien naar elkaar, de naastenliefde én bovenal Jezus, geïnspireerd worden door Hem.

Hoe zou je kort – als dat kan – je beleving van het geloof typeren?
Ik typeer die beleving graag met een lied uit het ‘oude’ liedboek, Gezang 487 vers 1:
De Heer heeft mij gezien en onverwacht – ben ik opnieuw geboren en getogen. – Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, - gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. – Zo komt Hij steeds met stille overmacht – en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Dat is belangrijk voor mij, dat de Heer mij liefheeft ondanks mijn tekortkomingen, die ik ook heb. Daarnaast stel ik mijn vertrouwen op God. Hij is mijn Helper gebleken in de vijftig jaar dat ik hier op aarde ben.

Je bent nu een klein jaar werkzaam in Leerdam. Hoe bevalt het?
Het bevalt mij heel goed. Ik merk dat mensen me op de locaties waar ik kom (het meest in Huis ter Leede) al herkennen en dat de deuren (en harten) steeds makkelijker open gaan. Daarnaast vind ik het werken in een pastoraal team met collega’s – ds van Campenhout, ds van den Berg en ds Heijting – en met de pastoraal coördinator – mw Cobi Haag – erg prettig. Iedereen heeft een eigen inbreng en je kunt op elkaar terug vallen. Het is fijn om te merken dat er collegialiteit is en geen concurrentie. Of er een mogelijkheid is om langer in Leerdam te kunnen werken is op dit moment nog niet bekend. Mocht dat niet zo zijn, dan kan ik terugkijken op een mooie tijd in Leerdam.