1x per 3 weken op zondagavond bij de deelnemers thuis en bestaat inmiddels uit 2 groepen.

Voor informatie:

Groep 2a Groep 2b
Johan en Elza Donker

tel. 795048
Daniël van Dijk

tel 06 -30972960