Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit en belijden. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op vandaag. Hier liggen de wortels van ons geloof. Dat is dus meer dan een historische bepaling.

Commissie Kerk en Israël classis Gorinchem (20 gemeenten in de regio waaronder Leerdam) geeft hier vorm aan door;

  • regelmatig artikelen te publiceren in de Kerkbode
  • lezingen te organiseren
  • actuele krant Israël Aktueel neer te leggen op de leestafel in de kerkgebouwen
  • de verkoop van Israël producten te promoten
  • contacten te onderhouden met de predikanten over Israël
  • (mede) organiseren van de Israëlzondag (1e zondag in oktober)

De volgende gemeenteleden zijn vertegenwoordigd in de commissie Kerk en Israël:

Wijk Noord: Dhr. G. van Ameide
Wijk West: Dhr. J. Oudshoorn
Wijk Centrum-Oost: Mevr. C. Brouwer