Voor hen die moeilijk de afstanden van hun huis naar de kerk te voet kunnen afleggen, en zelf geen vervoermiddel hebben, is er een kerkautodienst.

Wie van deze kerkautodienst gebruik wil maken, kan zich opgeven bij de volgende adressen:

Voor wijk Centrum-Oost:
- Dhr. G. van Kempen, Bogerd 36, 4143 CL, tel. 683860

Voor wijk West:
- Dhr. W.H. Brussé, Laantje van Van Iperen 12, 4142 ER, tel. 618065

Voor wijk Noord:
- Dhr. J.Ph.M. Middag, Violierlaan 56, 4143 VE, tel. 616320