Om een huwelijk kerkelijk in te zegenen, stelt men zich minstens 6 weken van te voren in verbinding met de wijkpredikant van de bruid.

Woont de bruid buiten Leerdam dan stelt men zich in verbinding met de wijkpredikant van de bruidegom.

Voor het gebruik van de kerk kan men zich wenden tot het kerkelijk bureau.