Voor langdurig zieken en bejaarden, die niet meer naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om via de kerkradio de diensten te beluisteren.

De kerkradio valt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.

Een gemeentelid, dat een aansluiting op de kerkradio wenst, kan hiertoe contact opnemen met Lucas Kamphuis, Van Naaldwijcklaan 26, 4143 BW Leerdam, tel. 0345-848955,