Cursus over de Joodse wortels van het christendom

De Kesjercursus brengt u in verbinding met God, met Gods Woord, met Gods volk Israël, door Jesjoea
haMasjiach (Jezus, de Messias), een noodzakelijke en zeer inspirerende zoektocht naar het leven, zoals Jesjoea ons dat heeft voorgeleefd. Jesjoea als de Joodse Messias, levend uit de Tora zoals door God bedoeld, gestorven en opgestaan volgens de profetie van het gehele Oude Testament en de actualiteit van het Nieuwe Testament.

Bovendien zult u, door de Bijbel met Joodse ogen te lezen, veel meer zicht krijgen op de komst van Jesjoea als Koning en het toekomstperspectief van Israël en de volkeren gaan zien.

Heeft u belangstelling om deze cursus te volgen?
Kijk dan op www.shoresh.nl voor meer informatie.