In de diensten van wijk West:

- Dhr. K. F. Sims, Leliestraat 8, 4142 ZH Leerdam. Tel. 0345-614357
- H. van Dijk, Kon. Emmalaan 108, 4141 EE, tel. 619728
- Mw. A. van Dijk-Tellegen, Kon. Emmalaan 108, 4141 EE, tel. 619728
- M. van Rangelrooij, Middelkoop 7, 4245 TR Leerbroek, tel. 0345-599320